Projekty

Animacje maszyn

Film zawierający fragmenty kilku animacji maszyn.Linia automatycznego montażu podzespołu wykończenia wnętrza samochodu

 

 Linia automatycznego montażu podzespołu elektronicznegoMaszyna do znakowania rur

Znakowanie rurStanowisko montażu rurki

Montaż Montaż2Spawarka elementów aluminiowych

Spawarka 1Linia odbioru (paletowania) produktu

Linia końcowa zawierająca 7 stacji.
Zadaniem linii jest odbiór wyprodukowanych elementów oraz ich ułożenie na palecie.Portal szlifierki kształtowników aluminiowych

Maszyna przyspiesza proces satynowania kształtowników aluminiowych.

PortalUkład wykonawczy stanowiska testowania zaworu układu hamulcowego (pociągi)

Układ służy do sterowania stopniem otwarcia zaworu w czasie jego testowania.

TesterPlatforma na wózki inwalidzkie

Platforma ułatwia wprowadzanie wózków inwalidzkich wraz z osobami do pociągów.

PlatformaMaszyna do pakowania

Maszyna służy do półautomatycznego procesu pakowania materiału sypkiego.

Pakowanie 1Analiza wytrzymałościowa łączników energetycznych za pomocą MES oraz metody Magnetycznej Pamięci Metalu

Przeprowadzono analizę doświadczalną i numeryczną łączników energetycznych w celu określenia możliwości ich optymalizacji topologicznej.
Podczas analiz MES zastosowano modelowanie kontaktu oraz nieliniowość materiału. Obliczenia wykonano w programie Patran/Nastran. W trakcie modelowano stworzono również model dynamiczny układu zawieszenia linii energetycznych na analizowanych łącznikach i symulację drgań pionowych układu w programie ADAMS.
Do badań doświadczalnych wykorzystano Metodę Magnetycznej Pamięci Metalu.Model mechaniczny/dynamiczny młotka czyszczącego elektrofiltru

Analizę przeprowadzono w celu wyznaczenia sił uderzenia młotka w podstawę elektrofiltru (w celu usunięcia nagromadzonego na nim pyłu).
Model i analizę siły uderzenia wykonano w programie ADAMS.Arkusz kalkulacyjny do obliczeń inżynierskich

  • obliczenia wytrzymałościowe gwintów, spoin, sworzni i kołków,
  • obliczenia wytrzymałości zmęczeniowej przy użyciu wykresu Smith’a,
  • Wyznaczanie przebiegu naprężeń, linii ugięcia, kątów skręcenia belek statycznie niewyznaczalnych o zmiennych przekrojach, obciążonych w dwóch płaszczyznach (Wykorzystano Metodę Sił).

Arkusz wykonano przy użyciu Visual BasicOdczyty/ Publikacje

Publikacje   

Solid State Phenomena-Trans Tech (Lista Filadelfijska)
„Virtual Prototyping Process Supported by New Diagnostic Method – Method of Metal Magnetic Memory”, 2009

Odczyty

IV i V Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie”, Ustroń, listopad 2008/2009 r.:

„Badania zmęczeniowe modelu wału za pomocą metody magnetycznej                                pamięci metalu” 2008r.,

„Analiza łączników energetycznych za pomocą metody magnetycznej                                  pamięci metalu”- 2008r.,

„Innowacyjne połączenie MES z MMPM”-2009r.,

„Przemysłowe zastosowanie MMPM”-2009r.